23 Temmuz 2013 - Salı


“Geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketleri arasında yer alan AKGÜN, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi’ni almaya hak kazanarak SEKTÖRÜNDE BİR İLKE İMZA ATTI.”

AKGÜN OLARAK YENİ HEDEFİMİZ;

“Müşterilerimize, rakiplerimizden ciddi manada farklılaşmış teknolojik hizmetler üretmek.”
AKGÜN, Bilişim Teknolojilerini üretmeyi misyon ve vizyonunun bir parçası yaparak, bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarını yürütmektedir. Yazılım üretiminde dünya ölçeğinde en ileri teknolojileri üreten ve kullanan AKGÜN, bu teknolojileri araştırma ve geliştirmenin getireceği rekabet üstünlüğünün bilinci ile 1986’dan beri Ar-Ge şirketi olarak çalışmaktadır.

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve ekonomik olarak tam bağımsız bir ülke olabilmesinin yolu AR-GE’ den geçmektedir. Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir toplum olabilmek ve bu anlamda farklılaşabilmek için AR-GE’ ye dayalı ekonomi politikaları uygulanmalıdır. Bu nedenle de AR-GE yönetim stratejimizin bir parçası değil bizzat stratejimizdir.

AKGÜN, araştırma, tasarım ve geliştirme yeteneğini arttırmayı, yetkinlik seviyesini yükseltmeyi ve böylelikle yenilikçi projelerle yurt içinde ve yurtdışında yazılım sektöründe lider olmayı hedef edinmiş bulunmaktadır. Bu prensiplerden hareketle işletmenin kurumsal vizyonu “Sağlık Sektörü Çözümleri” ve “Kamu Sektörü Çözümleri”, misyonu da “Servis Odaklı Akıllı Sistemler Geliştirmek” olarak tanımlanmıştır.

Firmamızın kurulmasını takip eden 26 yıl içinde sağlık, eğitim ve belediye sektörleri için yeni ürün ve proses geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kurumsal verimliliğin artması, maliyetlerin düşürülmesi ve sunulan hizmet kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar da firmamızın süreklilik arz eden çalışmaları arasında yer almıştır. Bu şekilde, mühendislik ve teknik destek birimlerini de kapsayan Ar-Ge yapılanması ile şirketimiz kamu sektörüne yönelik olarak katma değerli servisler üreten konumuna gelmiştir.

Kurum yönetimi Ar-Ge çalışmalarını kurumun vazgeçilmez aktiviteleri olarak görmektedir. AKGÜN bir Ar-Ge şirketi olarak kurulmuş ve Ar-Ge çizgisinden vazgeçmeden kurulduğu yıldan itibaren faaliyetlerini yürütmekte olup misyonu gereği yürütmeye de devam edecektir.

Firmamız rekabet gücünü arttırabilmek için sürekli ve düzenli araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmaktadır. Bu eylemler, yeni bir ürünün üretilmesi olduğu gibi mevcut üründe yapılan iyileştirmeleri kapsamaktadır.

“Müşterinin ve kullanıcıların değişen görüş ve ihtiyaçlarına cevap verecek inovasyon kabiliyetinin varlığı rekabet yarışında çok önemli. Bunun temelinde de araştırma, teknoloji geliştirme ve eğitim yatıyor.”