RFID teknolojisi ile Kurumunuz içerisinde nesneleri ve canlıları takip edin…

RFID (Radio Frequency Identification - Radyo Frekansı ile Kimlik Tanımlama) teknolojileri, radyo frekansı yardımı ile nesneleri veya canlıları tanımlamaya yarar. RFID, üzerinde mikroişlemci ile donanmış etiket taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı kimlik yapısı ile hareketlerinin izlenebilmesine imkân veren, radyo frekansları ile çalışan teknolojiye verilen addır.  

Girişlerin, çıkışların ve lokasyonun önemli olduğu yerlerde (hastane, işyerleri, fabrikalar, oteller vb.) kullanılan bir kontrol sistemidir. Söz konusu yerlerde personelin ve demirbaşların hareketlerinin kontrol altına alınması için kullanılmaktadır.

Teknolojinin gelişmesiyle artık kişi ve malzeme tanımlayıcı olarak RFID sistemler devreye girmekte belirli yerlerde konuşlandırılan Alıcılar vasıtasıyla ilgi nesnenin binanın neresinde olduğu net olarak ortaya çıkarmaktadır. Aynı şekilde personelin binanın neresinde olduğu, nerelerde zaman harcadığı çok kolaylıkla ortaya çıkartılabilmektedir. Hastane uygulamasında ise hastaların bulunduğu yerin tespit edilmesi, düşme gibi vakalarda anında müdahale edilmesi için kullanılabilmektedir.

Lokasyon takip sistemi tüm giriş- çıkış hareketlerini bilgisayar ortamına kaydederek denetler. İstenildiğinde kimlerin ve ya hangi cihazın ne zaman hangi kapıdan giriş-çıkış yaptığını rapor halinde yetkili kullanıcısına iletir.

Büyük kurumlar için sabit kıymet yığınlarını kontrol etmek ve düzenlemek büyük bir iş yüküdür. Araç - gereçlerin istenildiğinde nerede olduğunu bilmek, kurumun bölümleri arasındaki yer değişimlerini takip edebilmek, verimli bir çalışma ortamı için büyük kazançtır. AKGUN UHF RFID teknolojisi bu kazanımı amaçlamaktadır. UHF RFID teknolojisi ile çoklu okuma, uzak okuma teknolojilerini kullanır ve ayrıca optik görüşe ihtiyaç duymaz.

Sabit Kıymet Takibinde Yaşanan Sorunlar
 • Sayım işlemlerinin, barkod sistemi olması durumunda bile uzun süre gerektirmesi.
 • Lokasyonu değiştirilen bir sabit kıymetin yerinin tespitinde yaşanan sorunlar.
 • Kayıp bir sabit kıymetin bulunmasının zorluğu ve bazı durumlarda imkansız hale gelmesi.
 • Zimmetleme sürecinde yaşanan güçlükler.
 • Gerek personelin gerek sabit kıymetin giriş çıkış kayıtlarının sürekli tutulamıyor oluşundan kaynaklanan kontrol eksikliği ve güvenlik açıkları.
 • Sabit kıymetin bulunduğu odadan veya birimden çıkarılması durumunda giriş çıkış kaydının otomatik alınamamasından dolayı takip edilememesi

SİZİN İÇİN SAĞLADIKLARIMIZ
 • Proje kapsamındaki tüm sabit kıymetlerin kayıt altına alınması ve sayımı kolaylaşacaktır.
 • İnsan kaynaklı hatalar en aza indirilecek, bunların önlenmesi ve belirlenmesi kolaylaşacaktır.
 • Hızlı bir şekilde güncelleştirilebilecek sabit kıymet veritabanı, doğru ve tutarlı bilgilere daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır.
 • Bulunması gereken bir materyale ulaşılma süresi kısalacaktır.
 • Zimmet bilgilerinin sürekli güncellenmesi, insan hataları ve prosedürlerden kaynaklanan kaybolmaları ve zimmetleme ile ilgili karışıklıkları önleyecektir.
 • Günlük, aylık, yıllık raporlamalar çok hızlı ve yüksek doğruluk oranlarıyla alınabilecektir.
 • UHF RFID ile sabit kıymet takip sistemi; hangi cihazın hangi tarihte ve zamanda, nerelerde, ne kadar sürelerde kaldığı bilgisini taşıyacak kadar detaylı bir veritabanı oluşturacaktır. Bu veritabanı, iş akış süreçlerinin planlamasında kolaylıklar sağlayacak, oluşturulacak detaylı raporlar şimdiye kadar takip edilememiş bilgileri gözler önüne serecektir.
Neden Lokasyon Kontrol Sistemi?
 • Cihazlara hızlı erişim sağlanması
 • Personelin giriş ve çıkış zamanlarının denetlenmesi, kayıt altına alınması
 • İş gücü kayıplarının engellenmesi, verimliliğin arttırılması
 • Teknolojinin sağlamış olduğu kolaylık
 • Kolay kullanım sağlaması
 • Tam güvenlik sağlaması
 • Merkezi yönetim ve izleme.
 • Harici ve dâhili hırsızlığı azaltması
Sisteminin Kullanım Alanları:
Her türlü kamu ve özel kurumlar, Firmalar, Fabrikalar, İş Hanları, Ofisler, Depo, Özel Bölümler, Asansörler, Siteler, Plazalar, oteller vb. için uygulanabilir.

Sisteminin çalışma prensibi:

Sisteminin çalışma prensibi oldukça basit bir temele dayanmaktadır. Lokasyon tespit sistemi, personelin veya cihazın sahip olduğu RFID tag/kartlar sayesinde kimlikleri belirlenmektedir. Bina içerisinde uygun alanlara RFID alıcılar yerleştirilmektedir. İlgili nesne tanımlanmış RFID alıcılardan giriş çıkış yaptığı anda lokasyon tespiti yapılmaktadır.
Sabit Kıymet Takibi ise RFID okuma özelliğine sahip el terminalleri vasıtasıyla yapılmaktadır.